Mogen zijn
wie je bent!

Welke meerwaarde geeft yoga voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking:

 • Je leert je eigen lijf kennen.
 • Je leert rekening houden met wat je prettig vindt en wat je niet prettig vindt.
 • Je wordt je bewust van je eigen mogelijkheden.
 • Je leert dat je goed bent zoals je bent.
 • Dat iedereen verschillend mag zijn.
 • Je leert je eigen grens kennen (“ toch iets proberen” of ”niet altijd heel veel risico’s nemen”).
 • Je leert dat er een verschil is tussen je binnenwereld en je buitenwereld.
 • Je leert je oriënteren in de ruimte (voor, midden, achter).
 • Je wordt je bewust van je eigen ruimte (plek).
 • Je wordt je meer bewust van rechts en links.
 • Je leert verschil ergens tussen te voelen. Zoals: “tussen de rechter kant en linkerkant van je lichaam” of “het verschil van voor de les en na de les”, etc.
 • Je leert het verschil tussen inspannen en ontspannen.
 • Je leert het verschil tussen “ik en de ander”.
 • Je leert je lichaamsdelen gelijk en om de beurt bewegen.
 • Je leert je concentreren en focussen.
 • Je leert je bewust worden van je adem.
 • Bij de yogales kun je veiligheid ervaren en is er ruimte om je op allerlei niveaus te ontwikkelen.
 • Door duo opdrachten (acro-yoga) aan te bieden, leren de leerlingen ook de mogelijkheden en onmogelijkheden van een ander.
 • Massage aanbieden op een zeer speelse manier werkt heel goed, de leerlingen genieten er volop van. En leren wat aanraken en aangeraakt worden met je kan doen.
 • Ze leren eerlijk naar zichzelf kijken.
 • Ze leren nuances aanbrengen, een oefening aanpassen.
 • Ze leren om de beurt.
 • Je leert je eigen tempo te gaan.
 • Je leert samenwerken.
 • Ze ervaren de verschillende zintuigen op verschillende manieren.
 • Ze leren het verschil voelen tussen geven en ontvangen.
 • Ze leren dat het proces belangrijker is dan het resultaat.
 • Ze leren plezier ervaren.
 • Ze leren positief te denken, niet te oordelen. Op een speelse manier worden yogahoudingen (ãsana’s), adem-, concentratie en ontspanningsoefeningen aangeboden.
 • Het doel van deze lessen is werken aan lichaamsbewustwording, coördinatie, ruimtelijk inzicht, eigen mogelijkheden en onmogelijkheden ontdekken, concentratie, leren focussen, ontspanning en veel plezier opdoen.

 

De lessen voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking
De lessen voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking zijn speels en worden gegeven aan de hand van een thema binnen de belevingswereld van de groep, zoals, dieren, avonturen, de herfst, etc.

De reguliere lessen voor volwassenen
Bij de reguliere lessen voor volwassenen staat ook vaak een thema centraal, deze thema´s staan in het teken van yoga, je kunt dan denken aan thema’s zoals: adem, verbinding, verschil ervaren vreugde, e.d.

Het achtvoudige pad van Pãtañjali.

Heel in het kort samengevat komen ze erop neer dat ze de beoefenaar helpen bij: 

 1. Yama: 5 positieve afspraken naar de buitenwereld toe.
 2. Niyama: positieve gewoontes naar jezelf toe.
 3. Ãsana: de houdingen.
 4. Prãnãyama: adem, levensadem.
 5. Pratyãhãra: terugtrekken, ontspanning.
 6. Dhãrana: aandacht, concentratie
 7. Dhyãna: meditatie, reflectie, verdieping.
 8. Samãdhi: éénzijn. 

Deze stappen zijn constant met elkaar in wisselwerking en creëren geschikte voorwaarden voor ons leerproces. 

Laten we kennis maken!

Contact